SøkMin side
Dainis graveris x Ycr Y Eqk Js unsplash 4x5 1200px
Aktuelt

Lyst, kropp, porno og skam - hva kan du snakke med en sexologisk rådgiver om?

Visste du at Samskipnaden har en egen sexologisk rådgiver som du kan booke time hos? Her kan du snakke om alt du lurer på knyttet opp mot din seksualitet.

Dersom du booker time til sexologisk rådgivning, møter du Vibeke Høydahl. Hun jobber som studentrådgiver og sexologisk rådgiver i Harstad. Tilbudet gjelder for alle studenter ved UiT, og dersom du studerer i Tromsø, Alta, Narvik eller Hammerfest kan du benytte deg av tilbudet via video.

– Bakgrunnen for at jeg valgte å utdanne meg til sexologisk rådgiver var at jeg i jobben som studentrådgiver la merke til at temaet seksuell helse sjelden ble tatt opp, sier Vibeke. - Det syntes jeg var litt rart, siden seksuell helse henger sammen med den psykiske og fysiske helsen vår. Jeg tenkte at dersom tilbudet ble tilgjengelig så ville det bli benyttet – noe jeg fikk rett i, sier hun

Vibeke Hoydahl sexologisk radgivning 7x5 1200px

«Rett på sak»

Dersom du booker time med Vibeke, starter hun samtalen med å gå «rett på sak».

– Jeg starter med å si: «Hei, så fint å se deg. Du har booket time til sexologisk rådgivning – Hva kan jeg hjelpe deg med?». Studentene vet hva de har booket time til, og mange gruer seg nok litt ekstra til den første samtalen. Min erfaring er at de opplever det som en lettelse når jeg alminneliggjør deres utfordringer, at det er lite utenomsnakk, og at vi holder oss til det temaet som bringes opp, forteller hun.

Det er mange problemstillinger som tas opp: Lyst, prestasjon, ereksjon, utfordringer i parforhold, porno, tenningsmønster, seksuell debut, seksuelt press, kropp, skam, sex og religion, kjønnsidentitet og kjønnsmangfold, og alt det andre som omhandler seksuell helse.

– Det er fint at studentene booker time før problemene oppleves for store, sier Vibeke. Dersom det er noe konkret studenten lurer på, at han eller hun har gått seg litt fast eller de har noen konkrete bekymringer, så kan en enkelt time være nok. Er det større utfordringer, så har jeg kontakt med studenten over tid. Hvordan kontakten skal være fremover er noe vi blir enige om etter første time. Siden det er online booking det enkelt å få time, og ventetiden er kort, presiserer hun.

Kjønnsfordeling

Fordelingen mellom kjønn er ganske jevn, men det er muligens litt flere menn enn kvinner som bestiller time.

– Det viser seg at de studentene som har utfordringer i parforhold sjelden kommuniserer rundt hva de i fellesskap kan gjøre for å etablere et godt seksualliv. Å snakke sammen og utforske hverandre i forhold til hva som er god sex, føles for mange uvant og kleint. I parsamtaler snakker vi sammen om dette, forteller Vibeke.

Jentene på kjøkkenet
Det er også mulig å booke parsamtaler hos Vibeke. Illustrasjon: Alice Kvalvik

– Et tema som går igjen for kvinner er å kommunisere rundt egne behov, eller ta mere plass samt bli kjent med egen seksualitet. Menn kan føle det belastende at de bruker mye tid på porno, og at de synes det er vanskelig å forholde seg til en «ekte» seksualpartner, sier hun.

Vibeke legger vekt på at det viktigste for henne er ikke å påføre noen skam, men forsøke å finne løsninger sånn at studenten får det bedre med seg selv. - Mye av jobben min går ut på å normalisere og forsikre studentene om at det ikke er noe galt med dem, og at flere sliter med det samme, sier hun.

Hva liker du best med jobben som sexologisk rådgiver?

– Det beste er at studentene tar sin egen seksuelle helse og nytelse på alvor. Jeg er opptatt av at studentene skal finne ut hva de liker, gjennom å utforske – alene eller sammen med andre, forteller hun.

Vibeke fremhever viktigheten av å være opptatt av å ha en sunn og god seksuell helse på samme måte som studentene er opptatt av riktig kosthold og tilstrekkelig med mosjon.

– Den seksuelle helsen har som sagt stor påvirkning på helsen vår, både fysisk og psykisk, poengterer hun.

Når skal man booke time til sexologisk rådgivning?

Som student lurer man kanskje på når en burde oppsøke sexologisk rådgiver. Vibekes tips er dette:

Dersom du er nysgjerrig på noe som omhandler din seksuell helse, dersom du har et problem eller dersom du merker at du ikke forholder deg til egen seksualitet, er det lurt å ta kontakt. Det er viktig for å påpeke at studentene ikke trenger å ha noen problemer for å ta kontakt. Dette er et lavterskeltilbud der målet er å bedre studenters seksuelle helse.


Oppdatert 19.12.2022

Til toppen