SøkMin side
Bolig

Prisliste gebyrer og tilleggstjenester

Prisliste for gebyrer og tilleggstjenester for beboere i Samskipnadens studentboliger.

Gebyrer og tilleggstjenester

Vi fakturerer gebyrer og tilleggstjenester for ikke oppfylte forpliktelser etter leiekontrakt eller reglement for studentboliger. Prisene dekker faktiske utgifter til utbedring eller ekstra arbeid, og kan endres uten varsel. Det kan forekomme utgifter som ikke er spesifisert i denne listen.

Priser per 01.03.2023

Brannvarsling og brannalarm

Utrykning fra vaktselskap på grunn av falsk brannalarmKr 1500
Utrykning fra brannvesenet ved falsk brannalarm på grunn av uaktsomhet / uforsiktighetKr 5000
Demontering/deaktivering/sabotasje eller tildekking av branndetektorerKr 1200

Støy og annet brudd på reglement

Utrykning vaktselskap på grunn av støy/fest i brudd med leiekontrakt/husordensreglerKr 1200

Rengjøring og reparasjon etter inspeksjon eller utflytting

Mangelfull rengjøring av bolig/fellesarealer etter inpeksjon eller utflyttingKr 500 per påbegynt time, faktureres etter medgått tid
Reparasjoner vaktmester (reparasjoner ved skader/ hærverk el.lignende )Kr 500 per påbegynt time, faktureres etter medgått tid
Lagring/rydding/kasting av gjenglemte eiendelerKr 500 per påbegynt time, faktureres etter medgått tid

Nøkler, nøkkelkort og innlåsing

Innlåsing i bolig utføres av vaktselskap. Betaling skjer på stedet og prisen er satt av vaktselskapet lokalt i hver by.

Innlåsing Tromsø, Harstad, NarvikKr 750
Innlåsing Alta, Hammerfest Kr 650 ved betaling på stedet / kr 1100 ved fakturering i ettertid
Innlåsing SvalbardPris: Se folderen som er plassert i trapperom og felleskjøkken
Erstatte tap av nøkkelkr 600
Erstatte tap av nøkkelkort / vaskebrikkekr 250
Erstatte tap av safenøkkel (Svalbard)Kr 2500
Skifte av låsesylinderKr 2500 - 3800*
*Beboer faktureres for faktisk innkjøpskostnad, som for tiden er i det oppgitte prisintervallet, avhengig av låsesystem mv.

Ved tvangsfullbyrdelse

Gebyrer/kostnader ved tvangsfullbyrdelse/ NamsmannenSe priser for rettsgebyr her: www.domstol.no/no/rettsgebyr-og-kostnader

Andre tilleggstjenester

Narvik
Leie av henger 1-2 timer (gjelder mandag- fredag mellom kl. 08.00-15.30)Kr 150
Leie av henger - pris per døgnKr 400
Leie av henger – 1 helgKr 600
Depositum leie av hengerKr 500
Leie av bodKr 100
Alta
Leie av motorvarmer (15.10-15.05)Kr 700

Oppdatert 13.03.2023

Til toppen