SøkMin side
Om Samskipnaden

Åpenhetsloven i Norges arktiske studentsamskipnad

Vår virksomhet påvirker samfunnet og omgivelsene rundt oss, og det er viktig for oss å sikre ansvarlighet og verdige forhold i alle deler av våre verdikjeder.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og våre verdikjeder skal sikre at vi respekterer menneskerettigheter, ivaretar anstendige arbeidsforhold og minimerer skade på miljøet i henhold til våre retningslinjer og prinsipper.

Risikokartlegging

Norges arktiske studentsamskipnad arbeider for en etisk forretningspraksis og vil sikre ansvarlighet og verdige forhold i alle deler av våre verdikjeder. Vår ambisjon er fravær av brudd mot menneskerettigheter, gode arbeidsforhold i alle deler av vår leverandørkjede og at alle arbeidsforhold i verdikjeden er i tråd med konvensjonene til International Labour Organization (ilo.org).

Vi gjennomfører en overordnet risikokartlegging av våre innkjøpskategorier, som danner grunnlaget for ytterligere kartlegging og prioritering av risiko i Samskipnaden. Vi vil jobbe aktivt med interne prosesser og rutiner knyttet til modellen for aktsomhetsvurderinger (se bildet under) og rapportere på arbeidet ihht. loven.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Til grunn for disse ligger FNs bærekraftsmål, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Ansvarlige innkjøp

Vi anser ansvarlig innkjøp som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for en mer bærekraftig forretningspraksis, og skal stille krav til grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter, klima og miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd hos våre leverandører. I tillegg jobber vi for å tilpasse våre innkjøp slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers forutsetning til å levere på kravene vi stiller for å sikre ansvarlige forhold i våre leverandørkjeder.

OEC Ds modell for aktsomhetsvurderinger

For spørsmål om åpenhetsloven, ta kontakt med HR-sjef Randi Danielsen

Randi Danielsen

Randi Danielsen

HR-sjef

randi.danielsen@samskipnaden.no992 23 152