SøkMin side
Studentliv

AnsvarsFull

AnsvarsFull er et prosjekt for å forebygge de negative konsekvensene av rus i studiemiljøet.

Studentparlamentet ved UiT ønsker å forebygge de negative konsekvensene av rusmidler. De har derfor i samarbeid med Samskipnaden startet prosjektet AnsvarsFull. Gjennom dette prosjektet skal det settes fokus på forbyggende rusarbeid gjennom ansvar. AnsvarsFull er noe som gjelder alle studenter og deres studenttilværelse.

AnsvarsFull fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de negative konsekvensene. AnsvarsFull jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres.

Marte Sandslett Seland

Marte Sandslett Seland

Prosjektleder AnsvarsFull

ansvarsfull@samskipnaden.no

Ny student guide


Oppdatert 29.09.2022

Til toppen